รับซื้อ ฝากขาย แลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีสากล
มือหนึ่ง และมือสอง ทุกประเภท
- รับซื้อแซ็กโซโฟน (Saxophone) มือสอง ให้ราคาสูง  คลิกเลย
- รับซื้อฟลุ๊ต (Flute) มือสอง ให้ราคาสูง  คลิกเลย
- รับซื้อคลาริเนท (Clarinet) มือสอง ให้ราคาสูง  คลิกเลย
- รับซื้อทรัมเป็ท (Trumpet) มือสอง ให้ราคาสูง  คลิกเลย
- รับซื้อทรอมโบน (Trombone) มือสอง ให้ราคาสูง  คลิกเลย
ร้านดีเจมเบ้ไทย (Djembethai)
รับซื้อ ฟลุ๊ต (Flute) มือสอง และ ฟลุ๊ต-ปิดโคโล (Flute-Picolo) มือสอง
คลาริเนท (Clarinet) มือสอง
แชกโซโฟน (Saxophone) มือสอง
ทรัมเป็ท (Trumpet) มือสอง
คอนเน็ท (Cornet) มือสอง
เฟรนช์ ฮอร์น (French Horn) มือสอง
ทรอมโบน (Trombone) มือสอง

สอบถามราคาขายได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า
คุณณัฐพันธ์  ธรรมกวิน (kunvick)
099-254-2424 คุณวิค 099-249-5151 คุณตู่