กลองไฟฟ้า MEDILI DD305
Spec: แป้นกลองไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด ประกอบด้วยแป้นแบบมีน้ำหนักเวลาตี มีจำนวน 7 แป้น แป้นเหยียบ 2 แป้นสำหรับเสียงเบสดรัมและไฮแฮท มีเสียงกลองรวม 215 เสียง สามารถจัดเรียงใหม่ได้ตามต้องการ เสียงกลองมาตราฐานจากโรงงาน 25 ชุด มีช่องเสียบ USB สำหรับต่อเข้า Computer ใช้ร่วมกับโปรแกรม Software ต่างๆ

ราคา

8,000

บาท  ราคาพิเศษ

5,600

บาท


วีดีโอ Medili-DD305