กลองไฟฟ้า MEDILI DD516
กลองไฟฟ้า MEDILI DD516

Spec: กลองชุดไฟฟ้าขนาดกลาง มีเสียงกลองรวม 400 เสียง ปรับแต่งได้, กลองทุกใบเคาะขอบได้ Rimshot  แป้นฉาบแบบจับหยุด และเคาะหัวแฉได้,  เสียงกลองมาตราฐานจากโรงงาน 10 ชุด ปรับแต่งได้เองอีก 16 ชุด เพลงประจำเครื่อง 80 เพลง, มีฟังชั่นช่วยฝึกสอน, สามารถบันทึกเพลงในตัวได้ 160 โน้ต ช่องต่อหูฟัง, ช่องต่อเพลง  MP3 เข้า (AUX), มีช่อง MIDI in/out, ช่องต่อ กลองหรือฉาบเพิ่มอีก 2 ช่อง และมีช่องเสียบ USB สำหรับต่อเข้า Computer ใช้ร่วมกับโปรแกรม Software ต่างๆ

ราคา

36,000

บาท  ราคาพิเศษ

25,200

บาท


วีดีโอ Medili-DD516