ชุดกลองไฟฟ้า HXM ( HXM Electronic Drum Set)

HXM
กลองไฟฟ้า Electronic Drum 
HXM HD-006

ราคา : 16,700.00 ฿
(ราคาไม่รวมกระเดื่อง)

HXM
กลองไฟฟ้า Electronic Drum 
HXM HD-008

ราคา : 24,500.00 ฿
(ราคาไม่รวมกระเดื่อง)