ร้านดีเจมเบ้ไทย (Djembethai)     
          ซื้อขายกลองทอมบ้า(Tomba) หรือกลองทอม คุณภาพดี
ราคาถูก มีสีให้เลือกมากมาย

          
         
สอบถามราคาขายได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า
คุณณัฐพันธ์  ธรรมกวิน (kunvick)
โทร. 099-254-2424 คุณวิค 099-249-5151 คุณตู่

กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)
กลองทอมบ้า(Tomba)